Jaunie Canon K s膿rijas kalkulatori

LS-123K-MPK

Canon iepaz墨stina ar jaunu, kr膩sainu kalkulatoru kolekciju, prezent膿jot pievilc墨go LS-123K 鈥 pirmo jaun膩s K s膿rijas dz墨vesstila modeli. LS-123K ir paredz膿ts moderniem cilv膿kiem un izstr膩d膩ts, lai lieliski ieder膿tos gan dinamiska m膩jok募a, gan biroja interjer膩. Tam ir gan da啪膩das spilgtas kr膩sas, gan uzticamas funkcijas, ko lietot膩jiem garant膿 Canon z墨mols.

Unik膩l膩 dizaina Canon LS-123K pieejams ar met膩lisku apdari roz膩, za募膩, oran啪膩 vai zil膩 kr膩s膩. Tam ir 12 rakstz墨mju sk膩rienpaliktnis un liels LCD ekr膩ns, lai 膿rti var膿tu nolas墨t apr膿姆inus. Dubulta baro拧ana 鈥 saules ener模ija un baterijas 鈥 募auj kalkulatoram darboties ilg膩k, savuk膩rt ieb奴v膿t膩 nodok募u funkcija ir izcils pal墨gs visiem, kam veicami gr膩matved墨bas apr膿姆ini.

Jaunajam LS-123K ir izstr膩d膩ts jauns logotips, kas simboliz膿 jauno K s膿rijas kl膩stu. Logo att膿lots zieda pumpurs, kas nor膩da uz ilgtsp膿ju, savuk膩rt spilgt膩s kr膩sas liecina par pieejamajiem apdares variantiem.

Jaunais kr膩sainais LS-123K b奴s pieejams no 2014. gada janv膩ra.

LS-123K galven膩s 墨pa拧墨bas:

  • moderns korpusa dizains;
  • 12 rakstz墨mes un nodok募u funkcija;
  • liela kop膿j膩 atmi艈a;
  • dubulta baro拧ana (saules ener模ija un baterijas);
  • 82 x 22,5 mm LCD ekr膩ns;
  • pieejamas 膷etras kr膩sas: roz膩, za募a, oran啪a, zila;
  • tas ir izgatavots, da募膿ji izmantojot Canon otrreiz p膩rstr膩d膩tos materi膩lus.

LS123_moodshot LS-123K-MBL TOP

Elvis Meistershttps://www.system32.lv
Elektri姆is, datori姆is, Interneta m膩rketinga ies膩c膿js vien膩 person膩. Pat墨k fotograf膿t. Rakstu to, ko dom膩ju, neatkar墨gi no citu dom膩m.

Related Stories

Discover

13000 kilometru caur Eiropu ar busi艈u – Ievads

V膿l pirms tr墨s m膿ne拧iem nek膩d墨gi nevar膿ju iedom膩ties, ka visu vasaru pavad墨拧u automa拧墨n膩, braucot pa...

P膩rejam uz latvie拧u valodu un kas jauns m奴su ce募ojumos

Sen nekas nav rakst墨ts par to, kas 墨sti notiek ar mums, kur esam un...

Our first video with our traveling highlights.

In the beginning, we were 4 travelers, but after various events, two our friends...

Girl with a chicken on her shoulder

Let's play that famous game called "Never have I ever." Alright, I'll start. Never...

Pastries for hungry travelers

It's funny how our friends from Latvia just keeps asking questions like - "Isn't...

Climb Forest, Climb

You can hear somewhere near the sound of water reflecting the surface of the...

Popular Categories

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.