Interesanti USB zibatmi艈u dizaini

USB zibatmi艈a ir vair膩kk膩rt墨gi p膩rrakst膩ma datu uzglab膩拧anas ier墨ce, kas izmanto zibatmi艈u un USB seri膩lo kopni savienojumam ar datoru vai citu perif膿rijas iek膩rtu. USB zibatmi艈as vid膿jais izm膿rs ir aptuveni 5 cm, masa 鈥 maz膩ka par 60 gramiem. Lielu popularit膩ti t膩 ieguva 2000. gados, jo k募uva daudz 膿rt膩ka un maz膩ka, sal墨dzin膩jum膩 ar kompaktdiskiem, viegli p膩rrakst膩ma un ar lielu atmi艈as apjomu (no 32 MB l墨dz 256 MB).聽 Parasti USB zibatmi艈a ir sastopama garenas formas korpus膩 ar no艈emamu v膩ci艈u vai izb墨d膩mu USB spraudni, tom膿r m奴sdien膩s t膩 ir sastopama 募oti da啪膩das formas un izm膿ru korpusos, k膩 ar墨 ieb奴v膿ta cit膩s ier墨c膿s (armijas naz墨, pulksten墨, ap模膿rb膩 utt.), k膩 ar墨 pieejama ar da啪膩du papildus funkciju iesp膿j膩m (piem膿ram pirkstu nospiedumu sensors, utt.).

 

Priek拧roc墨bas:

 • Viegls svars un klusa darb墨ba.
  Vis膩m m奴sdienu m膩tesplat膿m priek拧 person膩lajam datoram ir USB-savienot膩ji.
  Iztur墨g膩ka pret meh膩nisko iedarb墨bu (vibr膩cija un trieciens), sal墨dzin膩jum膩 ar HDD.
  Efektivit膩te pla拧膩 temperat奴ru diapazon膩.
  Augsta bl墨vuma ieraksts (daudz liel膩ka nek膩 CD vai DVD).
  Nav kust墨gu deta募u, kas samazina to ener模ijas pat膿ri艈u 3-4 reizes, sal墨dzin膩jum膩 ar cieto disku.
  Nav pak募autas putek募u un skr膩p膿jumu iedarb墨bai, sal墨dzin膩jum膩 ar optiskiem datu nes膿jiem un disket膿m.
  Daudzveid墨gs dizains un 膩r膿jais izskats.

Tr奴kumi

 • Ierobe啪ots lieto拧anas ciklu skaits. (Vidusm膿ra USB konektora dz墨ves cikls ir aptuveni 1500 savieno拧anas/atvieno拧anas cikli).
  Sp膿j uzglab膩t datus vid膿ji l墨dz 5 gadiem, atsevi拧姆i produkti sp膿j uzglab膩t datus l墨dz pat 10 gadiem.
  Ierakst墨拧anas un las墨拧anas 膩trums ir ierobe啪ots, pirmk膩rt, ar iedarb墨bas sp膿ju[2], otrk膩rt, ar pa拧as zibatmi艈as 膩trumu. 艩aj膩 gad墨jum膩 las墨拧ana ir daudzas reizes 膩tr膩ka nek膩 ierakst墨拧ana.
  Sal墨dzin膩jum膩 ar disket膿m un kompaktdiskiem tiem ir tr奴kumi, kuri ir katrai elektroniskai ier墨cei:
  幕oti jut墨gas pret elektrostatisk膩m izl膩d膿m.
  幕oti jut墨gas pret radioakt墨vo starojumu (radi膩cija).
  Ja uzkr膩j膿js ir usb 2.0, bet m膩tesplate ir 1.0 vai 1.1 tad uzkr膩j膿js darbosies ar 膩trumu 1.0 vai 1.1.

 

[print_gllr id=1871]

 

Elvis Meistershttps://www.system32.lv
Elektri姆is, datori姆is, Interneta m膩rketinga ies膩c膿js vien膩 person膩. Pat墨k fotograf膿t. Rakstu to, ko dom膩ju, neatkar墨gi no citu dom膩m.

Related Stories

Discover

13000 kilometru caur Eiropu ar busi艈u – Ievads

V膿l pirms tr墨s m膿ne拧iem nek膩d墨gi nevar膿ju iedom膩ties, ka visu vasaru pavad墨拧u automa拧墨n膩, braucot pa...

P膩rejam uz latvie拧u valodu un kas jauns m奴su ce募ojumos

Sen nekas nav rakst墨ts par to, kas 墨sti notiek ar mums, kur esam un...

Viena diena ar Lexus GS300H

Kop拧 s膩ku nodarboties ar Interneta m膩rketingu, rakst墨t sav膩 blog膩 nav san膩cis laiks,jo piln墨b膩 visu...

Gudr膩s m膩jas dro拧墨ba (2.da募a)

Par cik cilv膿ki gan iepriek拧膿j膩 rakst膩, gan dz墨v膿 man jaut膩 par to, k膩 tad...

Gudr膩s m膩jas – par un ap t膩m (1.da募a)

Pag膩ju拧i jau ir vair膩ki gadi, kop拧 vis膩 pasaul膿 izplatij膩s gudro m膩ju lietas. T膩 teikt...

Justify or not to justify (pacelts)

K膩du laiku man pr膩t膩 s膿啪 viena doma. K膩d膿募 daudzi cilv膿ki (blogeri) neliek izl墨dzin膩to tekstu...

Popular Categories

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.