Apskats: Asus N53SM

膶iva Riva visiem las墨t膩jiem! 艩oreiz, m奴su apskatu sada募膩 non膩cis Asus N53SM portat墨vais dators, kur拧 tika ieg膩d膩ts jau labu laiku iepriek拧, i-neta veikal膩 1a.lv

Asus N53SM tehniskie parametri:

CPU – Intel庐 Core鈩 i7-2670QM聽Processor (6M Cache, 2.20 GHz, Turbo boost 鈥 3.1GHz) ;聽15.6 colu聽720p displejs ar maksim膩lo iz拧姆irtsp膿ju 1366 x 768; 聽6mb ke拧atmi艈a, Operat墨v膩 atmi艈a 8Gb/16Gb (4 sloti, 4gb max katr膩), 1333MHz, DDR3, Kingston SSD Now (240Gb), nVIDIA GeForce GT 630 (2gb, DDR3) video karte, Bang & Olufsen ICEpower audio, Integrated 720p webkamera, Integrated Bluetooth wireless, 6-cell li-ion baterija (56WHr, 5200mAh), 381 x 30~40 x 266mm izm膿rs,聽Piesl膿gvietas -Bluetooth 3.0聽/ 3x USB2.0 / 1x聽USB3.0聽/ Line In / Line Out / RJ-45 / VGA-out / AC adapter,聽Svars 2.7 kg!

Korpuss

Displeja v膩ks ir ra啪ots no mat膿ta alum墨nija, kur拧 iegrav膿ts ar 募oti 拧aur膩m, horizont膩l膩m l墨nij膩m un iel奴kojoties uzman墨g膩k izskat膩s, ka tas b奴tu t膩 k膩 skr膩p膿ts. Virs奴 uz t膩 ASUS burti, kuri centr膿ti v膩ka aug拧pus膿 jau ir pieradums, un izskat膩s, ka firma no t膩 nev膿l膩s atk膩pties.聽 Diem啪膿l, uz v膩ka visai viegli paliek skr膩p膿jumu p膿das (nav vajadz墨gs mest caur 膿rk拧姆ogu kr奴mu, pietiek vien mazliet atsl膿gas uzlikt virs奴 un pavilkt, un visticam膩k jaun膩 拧v墨ka b奴s gatava).聽

聽[print_gllr id=1600]

Ekr膩ns nek膩dus jaunos br墨numus nav rad墨jis 鈥 jau ierast膩 15鈥欌6 colu 1366 x 768 iz拧姆irtsp膿ja. K膩 m墨nusu var膿tu piemin膿t聽 glanc膿to ekr膩nu. Lai gan, 拧o datoru lietojot p膩ris m膿ne拧us neesmu sask膩ries ar t膩da veida ne膿rt墨b膩m 鈥 kr膩su kontrasts ir perfekts, vienm膿r viss labi saredzams (ar墨, ja sp墨d virs奴 saule). Virs displeja novietota ieb奴v膿ta 720p web kamera, kuras kvalit膩te nav no slikt膩kaj膩m. 聽Kamerai pielika kl膩t fiziska ON/OFF poga, kuru var pab墨d墨t pa labi, lai kamera darbotos vai pa kreisi- lai b奴tu melns tuk拧ums! 聽K膩 vienu no m墨nusiem var piemin膿m sp墨d墨gos elementus, kas ir glanc膿t膩 ekr膩nas apmales un touch pad fizisk膩 poga. Lai ar墨 varb奴t s膩kuma iespaid膩 liek膩s, ka datoram t膩 募oti labi piest膩v, laika gait膩 grib膩s ar vivacolour akcijas pel膿ko aizkr膩sot to ciet, pietam,聽 paliek pirkstu nospiedumi un ir ar ko t墨r墨t. Displeja maksim膩lais atple拧anas聽le艈姆is pras墨tos mazliet liel膩ks, tom膿r nopietnas probl膿mas nesag膩d膩.

[print_gllr id=1607]

 

K膩 vienu no datora liel膩kajiem plusiem var piemin膿t izcilo ska艈as kvalit膩ti, kuru nodro拧ina Bang & Olufsen ICEpower庐 SonicMaster ska募runis. Sal墨dzinot ar cita veida ASUS vai citas firmas portat墨vajiem datoriem, ska艈a ir pat nesal墨dzin膩mi lab膩ka. Kvalit膩tei tiek dota ar墨 l墨dzi ar墨 鈥楢SUS SonicMaster鈥 programma, kur膩 tu vari piel墨dzin膩t basus un uzgriezt kvalit膩ti uz augst膩ko!

 

Laptopa lietot膩ji nevar膿s s奴dz膿ties par piesl膿gviet膩m 鈥 viens 3.0 USB ports, kuram blak膩m ir viens 2.0 USB ports, bet otraj膩 pus膿 atrad墨si v膿l divus 拧膩da veida portus. Protams standarts – Line In / Line Out / RJ-45 / VGA-out / AC adapter un 3.0 bluetooth. 聽K膩 vienu no liel膩kajiem 聽plusiem var膿tu piez墨m膿t AC adaptera un VGA-out piesl膿gvietas, kuras atrod膩s datora aizmugur膿. 幕oti paroc墨gi, ka lielie vadi nemaiz膩s gar rok膩m labaj膩 vai kreisaj膩 pus膿.

[print_gllr id=1614]

Portat墨v膩 datora klaviat奴ra gan var膿tu b奴t mazliet klus膩ka un 膿rt膩ka. Lai ar墨, rakstot ar to m膿nesi rokas jau ir pieradu拧as, ka b奴s daudz k募奴du nospie啪ot, net墨拧膩m , blakus pogu, p膿c p膩ris m膿ne拧iem viss notiek! Klaviat奴ra ir ENG/RUS burtiem, kas person墨gi probl膿mas nerada, lai gan grib膿tos tikai ar ENG. Klaviat奴rai ar墨 kl膩t Num Pad, kur拧 lieki noder, lai uzrakst墨tu ciparus k膩d膩 Office programm膩, piem., darb膩 ar Excel. Klaviat奴ra bez probl膿m膩m n膩k nost no datora.

Virs klaviat奴ras atrod膩s 6 fizisk膩s pogas 鈥 Viena no t膩m, lai palaistu datoru ar jau b膩z膿to OS, bet otra 鈥 lai palaistu ar ASUS speci膩li veidoto OS, bet p膩r膿j膩s 鈥 media pogas, ar kur膩m var pagriest ska募膩k, klus膩k, nogriest vai uzsl膿gt ska募umu.

Datora aizmugur膿 nek膩du 墨pa拧u jaunumu nav. Ja v膿l膿sies nomain墨t k膩du 膩tr膩ku HDD vai pielikt kl膩t RAM, tad t膩 neb奴s sare啪模墨ta probl膿ma, jo atliks vien noskr奴v膿t vienu plastmasu. Ar墨 baterijas spraud艈i ir standarts, kas probl膿mas nesag膩d膩 un ir 膿rts risin膩jums.

[print_gllr id=1619]

Iek拧as

Ja v膿lies ieg膩d膩ties 拧o laptopu, tev skaidri ir j膩zin, ko tu v膿lies dar墨t ar to. Ja esi parasts i-neta lapu s膿rferis vai ar墨 krut膩kais geimeris sav膩 pagast膩, tad 拧墨 neb奴s lab膩k膩 izv膿le. Datora iek拧as ir pat 募oti jaud墨gas un k膩 vienu no liel膩kajiem trumpjiem var min膿t 聽Intel庐 Core鈩 i7-2670QM procesoru, kur拧 lietot膩ja uzdotos uzdevumus risina p墨p膿jot. 聽Person墨gi lietojot 拧o laptopu p膩ris m膿ne拧us neesmu sask膩ries ar k膩d膩m probl膿m膩m vai milz墨g膩m aiz姆er拧an膩m

Video karte – nVIDIA GeForce GT 630M (2gb DDR3) ar sev uzdoto darbu tiek gal墨gi pilngv膿rt墨gi, tom膿r, ja v膿lies sp膿l膿t pa拧as jaun膩k膩s sp膿les uz maksim膩lo grafiku, tad neceri uz visaugst膩ko fps. Ar 拧o video karti tev neb奴s probl膿mas veikt sare啪模墨tus grafikas apstr膩des uzdevumus (person墨gi z墨m膿jot uz Adobe Photoshop CS6, viss iet k膩 sm膿r膿ts). Protams, ja esi visliel膩kais profesion膩lis 拧aj膩 jom膩 un v膿lies ieg奴t visas膩k膩s objektu l墨nijas, tad varb奴t ir v膿rts skat墨ties p膿c k膩 jaud墨g膩ka (un protams ar墨 d膩rg膩ka). Person墨gi, sp膿募u, foto apstr膩des, video render膿拧anas un cit膩m vajadz墨b膩m 拧墨 izv膿le mani nepievi募 un esmu pat vair膩k k膩 apmierin膩ts ar 聽拧o izv膿li.

 

3DMark06 grafikas veiktsp膿ja, sp膿l膿jot sp膿les (Jo augst膩ks rezult膩ts, jo lab膩ka jauda)

 

 

 

 

 

 

 

 

PCMark 7 – kop膿j膩 sist膿mas performance

 

 

 

 

 

 

 

 

wPrime procesoru sal墨dzin膩拧ana聽(Jo zem膩ks rezult膩ts, jo lab膩ka jauda). K膩 redzams, 拧墨 laptopa procesors nav “viens no slikt膩kajiem”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Darb墨bas ilgums ar bateriju tie拧膩m liek priec膩ties, jo s膿啪ot ofisa tipa programmat奴r膩s un pierakstot stundas vielu, dators var iztur膿t vair膩kas stundas (tehniskajos datos tiek min膿tas piecas, un var膿tu pat to apstiprin膩t 鈥 protams neesmu prec墨zi skait墨jis)

 

 

 

 

 

 

 

 

3DMark11 grafikas jauda sp膿l膿s (DirectX 11)

 

 

 

 

 

 

 

Interesanti tas, ka p膿c vakardienas (13.09) jaun膩 video kartes ‘updeita’, WE index pie grafikas pazemin膩j膩s no 6,7 uz 6,4. Tas pats redzams, ja uz datora tiek uzlikti聽BETA video kartes draiveri.

 

Cietais disks 鈥 Standart膩, kl膩t n膩k 500/750GB cietais disks ar 5000/7200 rpm 膩trumu. Kad ieg膩d膩jos 拧o preci, l墨dzi man n膩ca 500/5000, kas savu darbu veica k膩 gliemezis uz s奴du 膷upas, t膩d膿募 n膩c膩s dom膩t ko lab膩ku un jaun膩ku, t膩d膿募 ieg膩d膩jos SSD, par ko gan s奴dz膿ties nevaru.

Ar ventil膩ciju nav probl膿mas, tom膿r, varb奴t pras墨tos kas mazliet lab膩ks. Sp膿l膿jot k膩du 募oti pras墨gu sp膿li ar augstiem grafikas iestat墨jumiem, temperat奴ra sniedz膩s pat l墨dz 70gr膩du stabi艈am, ko ska艈膩 s膩kum膩 nedzird膿si, tom膿r v膿l膩k grib膿si, lai pats datori艈拧 ir ar墨 mazliet klus膩ks.

Un tom膿r v膿lreiz v膿l膿tos piebilst, ka datora padar墨tu neatvair膩mu, ja tam b奴tu Full hd 1920×1080 iz拧姆irtsp膿ja. Lai ar墨 pie standarta var pierast, tom膿r pras墨tos, lai b奴tu kas mazliet lab膩ks (lo模iski ar墨 d膩rg膩ks, tom膿r tas b奴tu to v膿rts).

Ja v膿lies ieg膩d膩ties 拧o preci, tad zini, ka viens no liel膩kajiem m墨nusiem b奴s datora baterija. T膩 tie拧膩m izskat膩s un ir, gandr墨z, vien膩 izm膿r膩 ar 姆ie模eli.聽 Tom膿r, ja m膩j膩 p膿k拧艈i ielau啪膩s p膩ris zag募u, tad t膩 b奴s 墨sta manta, ar ko vicin膩ties.

Rezum膿!

Plusi:

–聽Elegants dizains

– Jaud墨gas iek拧as

– Ilgs baterijas laiks

– Web kameras fizisk膩 poga

– Kvalitat墨vs korpuss (d膿募 kvalitat墨va ra啪ot膩ja

– Fizisk膩s pogas (iz艈emot touch pad poga)

– Piesl膿gvietu novietojums

– Ska艈as kvalit膩te

M墨nusi:

– Akumulatora svars

– Korpuss, lai ar墨 ir 募oti kvalitat墨vs, tas m膿dz visai fiksi noskr膩p膿ties (jo 墨pa拧i displeja v膩ks)

– Klaviat奴ra

– Sp墨d墨gie elementi

– Ekr膩na iz拧姆irtsp膿ja

 

艩is dators ir 墨st膩 izv膿le cilv膿kiem, kuriem pat墨k labas jaudas, gaum墨ga dizaina un cenas attiec墨ba. Ja esi students, un fakult膩te atrodas n-tos kilometrus no uztur膿拧an膩s vietas, tad varb奴t t膩 neb奴s tava lab膩k膩 izv膿le, tom膿r zinot, ka laptopa baterijas ilgums ir tie拧膩m labs,聽 akumulatoru vari mier墨gi atst膩t m膩j膩s zem galda. Ja m膩j膩 nevari klaus墨ties ska募i m奴ziku ar baigiem basiem, tad 拧墨s ska募runis neliks tev vilties, jo ska艈as kvalit膩te ir tie拧膩m perfekta.

艩o datoru var ieg膩d膩ties interneta veikal膩 1a.lv, kur拧 Tev izmaks膩s 500 Ls! (Apr墨kots ar 6gb ram,聽750 GB聽(7200 apgr./min.), SATA)

 

 

Elvis Meistershttps://www.system32.lv
Elektri姆is, datori姆is, Interneta m膩rketinga ies膩c膿js vien膩 person膩. Pat墨k fotograf膿t. Rakstu to, ko dom膩ju, neatkar墨gi no citu dom膩m.

Related Stories

Discover

13000 kilometru caur Eiropu ar busi艈u – Ievads

V膿l pirms tr墨s m膿ne拧iem nek膩d墨gi nevar膿ju iedom膩ties, ka visu vasaru pavad墨拧u automa拧墨n膩, braucot pa...

P膩rejam uz latvie拧u valodu un kas jauns m奴su ce募ojumos

Sen nekas nav rakst墨ts par to, kas 墨sti notiek ar mums, kur esam un...

Viena diena ar Lexus GS300H

Kop拧 s膩ku nodarboties ar Interneta m膩rketingu, rakst墨t sav膩 blog膩 nav san膩cis laiks,jo piln墨b膩 visu...

Gudr膩s m膩jas dro拧墨ba (2.da募a)

Par cik cilv膿ki gan iepriek拧膿j膩 rakst膩, gan dz墨v膿 man jaut膩 par to, k膩 tad...

Gudr膩s m膩jas – par un ap t膩m (1.da募a)

Pag膩ju拧i jau ir vair膩ki gadi, kop拧 vis膩 pasaul膿 izplatij膩s gudro m膩ju lietas. T膩 teikt...

Justify or not to justify (pacelts)

K膩du laiku man pr膩t膩 s膿啪 viena doma. K膩d膿募 daudzi cilv膿ki (blogeri) neliek izl墨dzin膩to tekstu...

Popular Categories

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.